ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: PDTURKEYTK- ทัวร์ตุรกี บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืนพักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

฿36,900.00

ประเทศ: Turkey

สายการบิน: Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน: 8 วัน 5 คืน

ช่วงเดินทาง: ก.พ.- ต.ค. 62

ทัวร์ตุรกี บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืนพักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกียช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง ก.พ.- ต.ค. 62 36,900.00 0.00 0.00