ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: BITURKEY- ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป บินตรงลงตุรกี พักโรงแรมถ้า 1 คืน

฿31,900.00

ประเทศ: Turkey

สายการบิน: Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน: 8 วัน 5 คืน

ช่วงเดินทาง: มี.ค. - เม.ย. 62

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง มี.ค. - เม.ย. 62 31,900.00 0.00 0.00