ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: RDPATTAYA- กินปู ดูดาว ชมหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ฝูงเหยี่ยวแดง เที่ยวพัทยา

฿7,200.00

ประเทศ: Thailand

สายการบิน: -

จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน

ช่วงเดินทาง: มี.ค. - ต.ค. 62

ราคานี้รวม - ค่ารถ รับ-ส่ง ตามโปรแกรม ระบุบ - ค่าโรงแรมที่พัก ไอบิส พัทยา 1คืน และ โฮมสเตย์ มุมทะเลจันทร์ จันทบุรี1คืน - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม - ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง มี.ค. - ต.ค. 62 7,200.00 0.00 0.00
จอง มี.ค. - ต.ค. 62 6,200.00 0.00 0.00
จอง มี.ค. - ต.ค. 62 5,600.00 0.00 0.00