ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: PB-PJP053-- ญี่ปุ่นนาโกย่า ชิราคาวาโกะ ซากุระ / 4วัน3คืน / บินจากสนามบินดอนเมือง

฿24,999.00

ประเทศ: Japan

สายการบิน: Thai Lion Air (SL)

จำนวนวัน: 4วัน3คืน

ช่วงเดินทาง: 21-24 มีนาคม 2562

บินตรง ลงนาโกย่า / ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน / เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง / ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ / ชมความสวยงามของซากุระ CHERRY BLOSSOM / ชอปปิช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 21-24 มีนาคม 2562 24,999.00 24,999.00 0.00
จอง 22-25 มีนาคม 2562 25,999.00 25,999.00 0.00
จอง 24-27 มีนาคม 2562 25,999.00 25,999.00 0.00
จอง 25-28 มีนาคม 2562 26,999.00 26,999.00 0.00
จอง 28-31 มีนาคม 2562 26,999.00 26,999.00 0.00
จอง 29 มีนาคม - 01 เมษายน 2562 27,999.00 27,999.00 0.00
จอง 31 มีนาคม - 03 เมษายน 2562 26,999.00 26,999.00 0.00
จอง 01-04 เมษายน 2562 26,999.00 26,999.00 0.00
จอง 04-07 เมษายน 2562 27,999.00 27,999.00 0.00
จอง 05-08 เมษายน 2562 28,999.00 28,999.00 0.00
จอง 07-10 เมษายน 2562 27,999.00 27,999.00 0.00
จอง 08-11 เมษายน 2562 28,999.00 28,999.00 0.00