ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: ITENGEY- ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจน์ บาธ คาร์ดิฟ อ๊อกฟอร์ด 7วัน4คืน

฿47,888.00

ประเทศ: Europe

สายการบิน: Etihad Airways (EY)

จำนวนวัน: 7 วัน 4 คืน

ช่วงเดินทาง: 17 -23 พ.ค. 2562

ลอนดอน สโตนเฮนจน์ บาธ คาร์ดิฟ อ๊อกฟอร์ด 7วัน4คืน ◊ ลอนดอน ซาลส์บัวรี่ ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ◊ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ◊ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 17 -23 พ.ค. 2562 47,888.00 0.00 13,000.00
จอง 31-6 มิ.ย. 2562 47,888.00 0.00 13,000.00
จอง 14-20 มิ.ย. 2562 49,888.00 0.00 13,000.00
จอง 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2562 49,888.00 0.00 13,000.00
จอง 12-18 ก.ค. 2562 49,888.00 0.00 13,000.00