ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: BURMA4D3N- ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน / 4วัน3คืน / บินตรงจากเชียงใหม่

฿26,900.00

ประเทศ: Myanmar

สายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จำนวนวัน: 4วัน3คืน

ช่วงเดินทาง: 18-21 มกราคม 2562

ชมความงามเจดีย์ชเวซิกอง / ชมทะเลเจดีย์ที่พุกาม / นมัสการพระมหามัยมุนี / ถ่ายรูปสวยๆสะพานไม้อูเบ็ง


ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 18-21 มกราคม 2562 26,900.00 0.00 0.00