ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: VN4D3N- ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน / 4วัน3คืน / บินตรงจากเชียงใหม่

฿20,900.00

ประเทศ: Vietnam

สายการบิน: Thai AirAsia (FD)

จำนวนวัน: 4วัน3คืน

ช่วงเดินทาง: 17-20 พฤษภาคม 2562

นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน / นั่งรถไฟไปลาวไก / เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ / อาหารครบทุกมื้อ / พักดีระดับ 4 ดาวช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 17-20 พฤษภาคม 2562 20,900.00 20,900.00 0.00
จอง 14-17 มิถุนายน 2562 19,900.00 19,900.00 0.00
จอง 20-23 กันยายน 2562 19,900.00 19,900.00 0.00
จอง 11-14 ตุลาคม 2562 20,900.00 20,900.00 0.00