ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: WE8- HONG KONG DISNEYLAND / 3D2N / ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

฿10,901.00

ประเทศ: Hong Kong

สายการบิน: Thai Smile Airways

จำนวนวัน: 3วัน2คืน

ช่วงเดินทาง: 23-25 พฤษภาคม 2562

ไหว้พระ...วัดแชกงหมิว,วัดเจ้าแม่กวนอิม / สนุกสนานกับเครื่องเล่น ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์” / ชอปปิ้งจุใจ “ถนนนาธาน” / ราคานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริปช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 23-25 พฤษภาคม 2562 10,901.00 10,901.00 0.00
จอง 27-29 พฤษภาคม 2562 9,999.00 9,999.00 0.00
จอง 29-31 พฤษภาคม 2562 9,999.00 9,999.00 0.00