ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: GSIST15 - ตุรกีโรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N)

฿31,999.00

ประเทศ: Turkey

สายการบิน: Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน: 8วัน6คืน

ช่วงเดินทาง: 09 – 16 สิงหาคม 2562

บิน FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK) +บินภายใน 1 ขาช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 09 – 16 สิงหาคม 2562 31,999.00 31,999.00 10,000.00
จอง 16 – 23 สิงหาคม 2562 29,999.00 29,999.00 10,000.00
จอง 23 – 30 สิงหาคม 2562 31,999.00 31,999.00 10,000.00
จอง 30 ส.ค. – 06 ก.ย. 2562 31,999.00 31,999.00 10,000.00
จอง 06 -13 กันยายน 2562 31,999.00 31,999.00 10,000.00
จอง 13 – 20 กันยายน 2562 31,999.00 31,999.00 10,000.00
จอง 20 – 27 กันยายน 2562 31,999.00 31,999.00 10,000.00
จอง 27 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 33,999.00 33,999.00 10,000.00
จอง 04 – 11 ตุลาคม 2562 33,999.00 33,999.00 10,000.00
จอง 11 – 18 ตุลาคม 2562 33,999.00 33,999.00 10,000.00
จอง 18 – 25 ตุลาคม 2562 33,999.00 33,999.00 10,000.00