ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: GO-008- บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น / 3วัน2คืน / โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD

฿0.00

ประเทศ: Hong Kong

สายการบิน: Thai AirAsia (FD)

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

พักเซินเจิ้น 1คืน , ฮ่องกง 1 คืนช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง