ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: TAIWAN4D3N- ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน / บินตรงจากเชียงใหม่ / พักดี4ดาว

฿23,900.00

ประเทศ: Taiwan

สายการบิน: EVA AIR (BR)

จำนวนวัน: 4วัน3คืน

ช่วงเดินทาง: 25-28 มกราคม 2562

อุทยานเหย่หลิว / หมู่บ้านขุดทองจิ่วเฟิ่น / ชอปปิ้ง 89 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) / ช้อปปิ้งซีเหมินติง / ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง


ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 25-28 มกราคม 2562 23,900.00 0.00 0.00