ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: TWJEJU- โปรโมชั่นทัวร์เชจู

฿0.00

ประเทศ: Korea

สายการบิน: Jeju Air

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ฮัลโหล คิตตี้ เจจู โชว์กายกรรม วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน ศูนย์เครื่องสาอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ร้านน้ามันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ล๊อตเต้ ดิวตช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง