ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: -- ทัวร์เซี่ยงไฮ้ / 4วัน3คืน / บินตรงจากเชียงใหม่

฿16,888.00

ประเทศ: China

สายการบิน: -

จำนวนวัน: 4วัน2คืน

ช่วงเดินทาง: 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า / และค่าทิปไกด์และคนขับรถ**ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 16,888.00 16,888.00 0.00
จอง 05 – 08 กันยายน 2562 16,888.00 16,888.00 0.00
จอง 03 – 06 ตุลาคม 2562 16,888.00 16,888.00 0.00
จอง 07 – 10 พฤศจิกายน 2562 16,888.00 16,888.00 0.00
จอง 05 – 08 ธันวาคม 2562 16,888.00 16,888.00 0.00