ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: GS25NRT02 - TOKYO FUJI / 5D3N

฿0.00

ประเทศ: Japan

สายการบิน: Air AsiaX (XJ)

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) / ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง