ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: ITRUSKC- รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

฿43,888.00

ประเทศ: Russia

สายการบิน: Air Astana (KC)

จำนวนวัน: 6 วัน 4 คืน

ช่วงเดินทาง: ก.ย.- ธ.ค. 62 เริ่มต้น

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโควช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง ก.ย.- ธ.ค. 62 เริ่มต้น 43,888.00 0.00 0.00