ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: ITRUSTG- รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7D5N

฿58,900.00

ประเทศ: Russia

สายการบิน: Thai Airways (TG)

จำนวนวัน: 7 วัน 5 คืน

ช่วงเดินทาง: ก.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น

พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง ก.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น 58,900.00 0.00 0.00