ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: BDINDIA- พุทคยา พาราณสี

฿17,900.00

ประเทศ: India

สายการบิน: Thai AirAsia (FD)

จำนวนวัน: 4 วัน 2 คืน

ช่วงเดินทาง: 15-18 มี.ค. 62

นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 15-18 มี.ค. 62 17,900.00 0.00 0.00
จอง 22-25 มี.ค. 62 17,900.00 0.00 0.00