ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: TGFL9D6N- นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ โคเปรเฮเกน / ตามล่าหาแสงเหนือ / 9วัน6คืน

฿129,999.00

ประเทศ: Europe

สายการบิน: Thai Airways (TG)

จำนวนวัน: 9วัน6คืน

ช่วงเดินทาง: 11-19 พฤศจิกายน 2562

ราคารวมวีซ่า / ค่าประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ แบบ Silver


ข้อมูลผู้จอง

ช่วงเวลาที่เดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้เดินทาง ราคา/คน จำนวนผู้เดินทาง เพิ่มเติม
ผู้ใหญ่ ฿129,999.00
เด็กตำ่กว่า 12 ปี ฿129,999.00
ทารก ฿0.00

-

รวมเงิน: 0.00

ตวามต้องการเพิ่มเติม

Request's Room
Special's Meal

Request อื่นๆ

<