ใบอนุญาต 21/00468

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหน ก็มั่นใจได้กับประกันจากเรา ” ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส พร้อมให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหาย ของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

ประกันนี้เหมาะกับใคร

นักท่องท่องเที่ยว และนักธุรกิจ ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งไม่จำกัดอายุผู้เอาประกันภัย ได้มั่นใจในการเดินทางกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส ที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเดินทาง นับจำนวนวันอย่างไร

ประกันเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด เมื่อเปิดใช้งานแล้ว วันคุ้มครองจะสามารถใช้งานได้ตามวันที่เลือกซื้อ โดยนับจากวันที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศ ถึงวันเดินทางสิ้นสุดถึงประเทศไทยในแต่ละทริป 

สิทธิประโยชน์

- ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงถึง 5,000,000 บาท

- ไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

- รับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

- ดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

- คุ้มครองรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย สูงถึง 500,000 บาท

- คุ้มครองเงินชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ สูงถึง 3,000 บาท ต่อวัน

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดําน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,000 บาท

- ให้บริการยืมเงินได้สูงสุด 25,000 บาท กรณีเงินพกติดตัว ถูกขโมย โดนลักทรัพย์

- ให้ความคุ้มครองโดยไม่จํากัดอายุผู้ทําประกันภัย

- คุ้มครองความล่าช้าของสายการบินสูงสุดถึง 20,000 บาท (ค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ)

- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง เราให้คุณเลือกรูปแบบประกันภัยได้ทั้งรูปแบบรายเที่ยวหรือรูปแบบรายปี โดยมีรายละเอียดเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันไป

สามารถต่อสอบถามและราคาได้ที่เบอร์ด้านล่างค่ะ


ติดต่อสอบถามและเลือกซื้อประกันการเดินทางได้ที่ : 053-115912