ใบอนุญาต 21/00468

บริการข้อมูลการขอวีซ่า


อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

 

บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่า วิธีการยื่นขอวีซ่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า ของประเทศต่างๆ และบริการ รับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน บริการทั้ง องค์กร หน่วยงาน และแบบบุคคล


รายชื่อประเทศยุโรปที่สามารถใช้ แชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น (Schengen)
การทำเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

 


รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย(ผู้ถือ พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอวีซ่า) มีดังต่อไปนี้: แสดงข้อมูลโดยแยกตามประเภทของหนังสือเดินทางผู้ถือ หนังสือเดินทางธรรมดา : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า


ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า


สอบถามแผนกวีซ่าได้ที่ : 053-115912 , 083-152-2999