ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: TN-XJ104- OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N

฿32,888.00

ประเทศ: Japan

สายการบิน: Air AsiaX (XJ)

จำนวนวัน: 6วัน 4คืน

ช่วงเดินทาง: 07-12 เมษายน 2562

ไม่มีวันอิสระ / ชอปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีม และชินไซบาชิ / พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!! ยูคาตะ ที่ระลึกท่านละ 1 ตัวช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 07-12 เมษายน 2562 32,888.00 0.00 0.00
จอง 09-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 36,888.00 0.00 0.00
จอง 16-21 เมษายน 2562 33,888.00 0.00 0.00
จอง 18-23 เมษายน 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 19-24 เมษายน 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 20-25 เมษายน 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 21-26 เมษายน 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 22-27 เมษายน 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 25-30 เมษายน 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 30,888.00 0.00 0.00
จอง 07-12 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 08-13 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 09-14 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 10-15 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 11-16 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 12-17 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 13-18 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 14-19 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 15-20 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 16-21 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 17-22 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 18-23 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 19-24 พฤษภาคม 2562 26,888.00 0.00 0.00
จอง 20-25 พฤษภาคม 2562 26,888.00 0.00 0.00
จอง 21-26 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 22-27 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 23-28 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 24-29 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 26-31 พฤษภาคม 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 26,888.00 0.00 0.00
จอง 28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 29,888.00 0.00 0.00
จอง 29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 26,888.00 0.00 0.00
จอง 30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562 26,888.00 0.00 0.00