ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: MYANMAR4D3- ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน / 4วัน3คืน / บินตรงจากเชียงใหม่

฿25,900.00

ประเทศ: Myanmar

สายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จำนวนวัน: 4วัน3คืน

ช่วงเดินทาง: 17-20 พฤษภาคม 2562

ไหว้พระขอพร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ / อาหารครบทุกมื้อ / พักดีระดับ 4 ดาวช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 17-20 พฤษภาคม 2562 25,900.00 25,900.00 0.00
จอง 14-17 มิถุนายน 2562 24,900.00 24,900.00 0.00
จอง 14-17 กรกฎาคม 2562 25,900.00 25,900.00 0.00
จอง 26-29 กรกฎาคม 2562 25,900.00 25,900.00 0.00
จอง 9-12 สิงหาคม 2562 25,900.00 25,900.00 0.00
จอง 13-16 กันยายน 2562 24,900.00 24,900.00 0.00
จอง 11-14 ตุลาคม 2562 25,900.00 25,900.00 0.00