ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: GO-MU001- เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า / 6วัน5คืน

฿24,888.00

ประเทศ: China

สายการบิน: China Eastern (MU)

จำนวนวัน: 6วัน 5คืน

ช่วงเดินทาง: 16-21 พฤษภาคม 2562

พิชิต 2 หุบเขา / เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด / สุกี้ปลาแซลมอล/ อาหารจีนกวางตุ้ง / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / #rubyjointourช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 16-21 พฤษภาคม 2562 24,888.00 24,888.00 0.00
จอง 20-25 มิถุนายน 2562 23,888.00 23,888.00 0.00