ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: GSHND01- ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER / 5วัน3คืน

฿26,999.00

ประเทศ: Japan

สายการบิน: Japan Airlines (JL)

จำนวนวัน: 5วัน3คืน

ช่วงเดินทาง: 06 – 10 มิถุนายน 2562

สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 06 – 10 มิถุนายน 2562 26,999.00 26,999.00 10,000.00
จอง 20 – 24 มิถุนายน 2562 26,999.00 26,999.00 10,000.00
จอง 26 – 30 กรกฎาคม 2562 27,999.00 27,999.00 10,000.00
จอง 12 – 16 กันยายน 2562 27,999.00 27,999.00 10,000.00
จอง 26 – 30 กันยายน 2562 27,999.00 27,999.00 10,000.00