ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: TNXJ116- TOKYO FUJI / 5D3N

฿0.00

ประเทศ: Japan

สายการบิน: Air AsiaX (XJ)

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี / พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น / ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ / แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ / ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิอช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง