ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: GLPORTG- ทัวร์ออสเตรเลีย พอร์ทสตีเฟ่น

฿55,900.00

ประเทศ: Australia

สายการบิน: Thai Airways (TG)

จำนวนวัน: 5 วัน 3 คืน

ช่วงเดินทาง: พ.ค. - ส.ค. 62

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุดช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง พ.ค. - ส.ค. 62 55,900.00 0.00 0.00