ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: CUXJ- EASY KOREA / 6D3N

฿0.00

ประเทศ: Korea

สายการบิน: Air AsiaX (XJ)

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ / โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม / พักกรุงโซล 3 คืนช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง