ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: PBUB7887- พม่า ย่างกุ้ง / 3วัน2คืน / ออกเดินทางจากเชียงใหม่

฿0.00

ประเทศ: Myanmar

สายการบิน: Myanmar National Airlines (UB)

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า / อิ่มบุญ. นมัสการมหาบูชาสถาน.มหาเจดีย์ชเวดากอง / โดยสายการบิน..... Myanmar National Airlinesช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง