ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: -- ทัวร์ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน / 3วัน2คืน

฿17,888.00

ประเทศ: Myanmar

สายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จำนวนวัน: 3วัน2คืน

ช่วงเดินทาง: 10-12 สิงหาคม 2562

ไหว้พระขอพร ณ ย่างกุ้ง / เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ / อาหารครบทุกมื้อ / กรุ๊ปเล็กเพียง 15 ท่าน / บินตรงจากเชียงใหม่ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง 10-12 สิงหาคม 2562 17,888.00 17,888.00 0.00
จอง 25-27 ตุลาคม 2562 17,888.00 17,888.00 0.00