ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: ZGLHR05- อังกฤษ บาธ ลอนดอน

฿29,999.00

ประเทศ: Europe

สายการบิน: Royal Brunei Airlines

จำนวนวัน: 6 วัน 3 คืน

ช่วงเดินทาง: ต.ค. 62 - ม.ค. 63

ออกเดินทางสุวรรณภูมิ เมืองบาธ มหาวิหารบาธ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ ✔ เข้าชมภายในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ เมืองลอนดอน✔ เลือกวางแผนท่องเที่ยว เมืองลอนดอน 2 วันเต็ม !!จัตุรัสทราฟัลก้าร์ , จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสทช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง ต.ค. 62 - ม.ค. 63 29,999.00 0.00 0.00