ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: OR-CNX79 - ฮ่องกง – เซินเจิ้น / 3วัน2คืน

฿0.00

ประเทศ: Hong Kong

สายการบิน: Cathay Pacific (CX)

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท และ ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป / เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ราคา 11,497 บาทช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง