ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: PB- พม่า พระธาตุอินทร์แขวน / 3วัน2คืน

฿12,888.00

ประเทศ: Myanmar

สายการบิน: Myanmar National Airlines (UB)

จำนวนวัน: 3วัน2คืน

ช่วงเดินทาง: มี.ค. - พ.ค. 63

ออกเดินทางจากเชียงใหม่ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง มี.ค. - พ.ค. 63 12,888.00 12,888.00 0.00