ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: PBMM307- พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม

฿14,998.00

ประเทศ: Myanmar

สายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จำนวนวัน: 4วัน3คืน

ช่วงเดินทาง: เม.ย. - มิ.ย. 63

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง เม.ย. - มิ.ย. 63 14,998.00 14,998.00 0.00