ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: PRO04- อสม.ปันสุข เชียงใหม่-เชียงคาน

฿2,000.00

ประเทศ: ปลุกพลัง อสม.

สายการบิน: -

จำนวนวัน: 2วัน1คืน

ช่วงเดินทาง: -

เชียงใหม่-เชียงคาน 2วัน1คืน / ออกเดินทางจากเชียงใหม่ โดยรถบัส 42 ท่านช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง - 2,000.00 0.00 0.00