ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: -- เชียงราย เทศกาลไฟ 2วัน1คืน

฿0.00

ประเทศ: เที่ยวไทย

สายการบิน: -

จำนวนวัน: --

ช่วงเดินทาง: --

ราคาทัวร์รวม ✅ รถตู้ 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ✅ โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุ (พัก 2ท่าน/ห้อง ) 1คืน ✅ ค่าอาหาร 2 มื้อ ✅ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรมช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
ไม่มีตารางเดินทาง