ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: PRO06- อสม.ปันสุข เชียงใหม่-กาญจนบุรี

฿2,000.00

ประเทศ: ปลุกพลัง อสม.

สายการบิน: -

จำนวนวัน: 3วัน1คืน

ช่วงเดินทาง: -

เชียงใหม่-กาญจนบุรี 3วัน1คืน / นอนบนแพ / ออกเดินทางจากเชียงใหม่โดยรถบัส 42 ท่าน

ข้อมูลผู้จอง

ช่วงเวลาที่เดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้เดินทาง ราคา/คน จำนวนผู้เดินทาง เพิ่มเติม
ผู้ใหญ่ ฿2,000.00
เด็กตำ่กว่า 12 ปี ฿0.00

-

ทารก ฿0.00

-

รวมเงิน: 0.00

ตวามต้องการเพิ่มเติม

Request's Room
Special's Meal

Request อื่นๆ

<